Thanh Toán

Thông tin mua hàng
Phương thức thanh toán
Khách hàng thanh toán và nhận hàng
QUÝ KHÁCH CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN THEO THÔNG TIN BÊN DƯỚI:
 
Chủ tài khoản: Lê Thu Giang
Số Tài Khoản: 0781000407450
Chi nhánh: Thanh Hóa
Ngân hàng: Vietcombank
 
 
 
* QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN LƯU Ý:
 
Quý khách vui lòng ghi rõ mã đơn hàng cần thanh toán và số điện thoại đã dùng đặt hàng (Mã đơn hàng + Số điện thoại) trong phần "Nội dung thanh toán".
ĐƠN HÀNG
SẢN PHẨM Tên sản phẩm Đơn giá
Tổng tiền 0 đ
Shipping Xác nhận sau
Thanh toán 0 đ